bugseclogo
iailogo

יום עיון - התעשייה האווירית | 10.06.19

אנו מתכבדים להזמינכם ליום עיון ייעודי לאנשי התעשייה האווירית לישראל בנושא אבטחת מידע וסייבר שיתקיים במשרדי חברת ׳באגסק׳

במסגרת יום העיון נעסוק בסוגיות רבות המובאות לפתחם של מנהל אבטחת המידע ומקבלי ההחלטות בארגון וכן בפתרונות יצירתיים שיש לחברת ׳באגסק׳ להציע כחלק מסל השירותים הרחב בתחומי ההגנה וההתקפה. במהלך היום נסקור בפניכם את אתגרי המחר של מרחבי הסייבר, נציג בפניכם ממצאים פרי תוצר מחקרי חולשות ומחקרי IoT וכן נקיים דיון פתוח על תקנות ורגולציות חדשות בתחומי ההגנה על הפרטיות.